Refe­rens­sit

Aho­lan maatila

2018

Aho­lan maa­ti­lan rehusii­lo­jen pohjatyöt.

Voi­ma­lo­hi Oy

2018

Voi­ma­lo­hi Oy:n toi­mis­to­ra­ken­nuk­sen pohjatyöt.

Itä- Län­si­kos­ki

2019 - 2022

Kylä­ver­kon urakointi.

Kaa­ka­mon Tietoverkko-osuuskunta

2019 - 2022

Yllä­pi­to- ja lisä­liit­ty­mien rakentaminen.

Ellap­pi

2019 - 2022

Valo­kui­tu­ra­ken­ta­mis­ta.

Leu­an­no­kan asuntoalue

2022-2023

Valo­kui­tu­ra­ken­ta­mis­ta

Fingrid Oyj

2018

Fingri­din säh­kö­ase­man pur­ku­työt Raa­sa­kan voimalaitoksella.

Ter­vo­lan Palveluverkot

2019 - 2022

Yllä­pi­to- ja lisä­liit­ty­mä rakentaminen.

Ranua Infra

2019 - 2022

Valo­kui­tu­ver­kon yllä­pi­to- ja lisä­liit­ty­mien rakentaminen.

Tor­nion Energia

2019 - 2022

Maa­kaa­pe­loin­tia.

Tor­nio Puu­luo­to, Pirk­kiö, Kro­min­laak­son teollisuusalue

2022-2023

Valo­kui­tu­ver­kon rakentaminen.