valo­kui­tu­hit­saus

Valo­kui­tu­hit­saus

Ter­vo­lan Maan­siir­to Oy suo­rit­taa optis­ten tie­don­siir­to­kaa­pe­lei­den asen­nuk­set ja hit­sauk­set maas­tos­sa ja laitetiloissa.
Käy­tös­säm­me on nyky­ai­kai­set työ­ka­lut ja mit­ta­lait­teet par­haan mah­dol­li­sen laa­dun saavuttamiseksi.
Teem­me laa­dun var­mis­ta­mi­sek­si tar­vit­taes­sa mit­taus­pöy­tä­kir­jat ja dokumentaatiot.
Kou­lu­tam­me jat­ku­vas­ti työn­te­ki­jöi­täm­me uusim­pien tek­nii­koi­den omaksumiseksi.